Πρόσκληση 10ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Αρ. Πρωτ. 2 / 2020
Κοζάνη, 26 Φεβρουαρίου 2020

Προς : Όλα τα μέλη τους Σωματείου Α.Ο.Τ.Κ. “Τοξόκλυτοι”

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση 10ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου Α.Ο.Τ.Κ. “Τοξόκλυτοι” σε εφαρμογή του άρθρου 12 του ισχύοντος καταστατικού, και με απόφαση που έλαβε στην συνεδρίαση της 22/02/2020,

Σ υ γ κ α λ ε ί

σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση τα μέλη που θα γίνει, το Σάββατο 7 Μαρτίου 2020, στην αίθουσα προπονήσεων του κλειστού γυμναστηρίου Λευκόβρυσης και ώρα ενάρξεως την 16:00 .

Τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης είναι τα παρακάτω.

• Παρουσίαση έκθεσης πεπραγμένων 2019.
• Παρουσίαση οικονομικού απολογισμού και ισολογισμού χρήσης οικονομικού έτους 2019.
• Ανάγνωση έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής για την χρήση οικονομικού έτους 2019.
• Συζήτηση εκπροσώπων για τα πεπραγμένα και τον οικονομικό απολογισμό.
• Ψηφοφορία για την απαλλαγή ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε διοικητική και διαχειριστική ευθύνη.
• Ανάγνωση προγράμματος δράσης και προϋπολογισμού 2020.
• Συζήτηση εκπροσώπων για το πρόγραμμα δράσης και τον προϋπολογισμό 2020.
• Έγκριση Προγράμματος Δράσης και Προϋπολογισμού 2020.
• Θέματα χώρου δραστηριότητας.

Η Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται τα ½ πλέον ενός, των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, και που έχουν επίσης εκπληρώσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το σωματείο μέχρι την ημερομηνία της συνόδου της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το καταστατικό.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 08/03/ 2020, στον ίδιο χώρο και ώρα έναρξης την 19:00 μ.μ.

Ταμειακώς εντάξει θα είναι τα μέλη που έχουν καταβάλει, έστω και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης την συνδρομή τους.

Για το ΔΣ του σωματείου

Αφήστε μια απάντηση